Адгезійна добавка AdheBit® HA-573

Адгезійна добавка AdheBit® HA-573


TDS_ТЕХНІЧНИЙ ОПИС_AdheBit HA-573_03-2020

AdheBit® HA-573 високоефективний підсилювач адгезії катіонного типу, що виготовлений на основі ефірів фосфорної кислоти. Він гарантує абсолютно стійкий зв’язок між бітумом і кам’яним матеріалом (заповнювачем) за будь-яких умов застосування (волога, низькі температури, кислі та основні породи кам’яних матеріалів тощо).

Країна виробник – Італія.


ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фізичний стан при 25 °С

: рідина

Колір

: темний

Запах

: характерний

Рівень pH

: кислотний

В’язкість при 25 °С

: 110 – 120 мПа.с

Відносна щільність при 25 °С

: 980 кг/м3

Розчинність у воді

: не розчинний

Точка займання

: > 140 °С

Точка кипіння

: > 200 °С

Температура застигання

: < -10 °С


ЗАСТОСУВАННЯ ТА ДОЗУВАННЯ

Адгезійні добавки / підсилювачі адгезії використовуються в технологічному процесі виробництва / приготування бітумних емульсій, гарячих, теплих та холодних асфальтобетонних сумішей, з метою забезпечення адгезії / зчеплення бітумних в’яжучих із кам’яними матеріалами (заповнювачами). Адгезія «бітум-заповнювач» характеризується двома основними фазами:

  • здатність бітуму повністю покривати / змочувати заповнювач;
  • здатність бітуму зберігати міцний зв’язок із поверхнею кам’яного матеріалу протягом строку служби асфальтобетонного покриття.

Додавання в невеликих кількостях AdheBit® HA-573 змінює поверхневий натяг між бітумом   і   кам’яним    матеріалом,    зменшуючи    при   цьому  кут   контакту  між  ними, результатом  чого  є  більша здатність бітуму покривати (змочувати) заповнювач.

AdheBit® HA-573

  • забезпечує максимальне покривання / змочування бітумною плівкою кам’яного матеріалу, а також ідеальний стабільний зв’язок системи «бітум-заповнювач», незалежно від його породи – кисла або основна;
  • є стабільним в масі бітуму при високих температурах, з урахуванням тривалого зберігання (8 – 10 діб);
  • оптимально суміщається з бітумом, не змінюючи його реологічних властивостей;
  • забезпечує підвищену водостійкість асфальтобетонних покриттів, запобігаючи при цьому лущенню та подальшому утворенню вибоїн на них.

AdheBit® HA-573 додають безпосередньо до змішувача асфальтобетонного заводу разом із бітумним в’яжучим (паралельно), на етапі виробництва асфальтобетонних сумішей, використовуючи при цьому автоматичну систему дозування. В якості альтернативи, його можна додавати безпосередньо до резервуара для зберігання бітуму під час його завантаження (зливу). У випадку, якщо резервуар для зберігання бітуму не оснащено змішувачем, цю операцію потрібно проводити так, щоб добавка додавалась у той же час, що й бітум. Наприкінці операції зливу, необхідно переконатись в тому, що було додано належну кількість добавки до резервуара для зберігання. Використання автоматичної системи дозування є набагато вигіднішим технологічним процесом, так як дає змогу уникнути модифікації всього бітуму, що зберігається у резервуарі, а також дає більшу гнучкість виробничому процесу, дозволяючи при цьому варіювати дозування AdheBit® HA-573 залежно від типу асфальтобетонної суміші, що виготовляється, умов роботи тощо.

Відсоток дозування змінюється в залежності від природи заповнювача та вихідної якості бітуму, що використовується. Стандартне дозування може варіюватися в межах від 0,1 % до 0,3 % від маси бітуму. Це означає, що на кожні 1000 кг бітуму потрібно від 1 кг до 3 кг AdheBit® HA-573.Визначення показника зчеплення бітуму з поверхнею мінерального заповнювача.
EN 12697-11 Частина А – Метод перекочування у пляшці


ПАКУВАННЯ

AdheBit® HA-573 постачається в бочках ємністю 0,2 м3 та / або пластикових резервуарах (IBC контейнер) ємністю 1,0 м3. Маса нетто однієї пакувальної одиниці становить 220 кг / 0,22 т та / або 1000 кг / 1,0 т.


ЗБЕРІГАННЯ

AdheBit® HA-573 може зберігатися у закритій оригінальній упаковці протягом 24 місяців з дати його виготовлення. В залежності від температури зберігання, продукт може мати / набувати тістоподібну консистенцію, при цьому якість його залишається незмінною. 


БЕЗПЕКА

Для отримання додаткової інформації про класифікацію, заходи захисту та заходи в разі пожежі, зверніться до «Паспорту безпеки» на цей продукт, який надається за запитом.


ВАЖЛИВО

Інформація, надана в цьому описі, відповідає поточному стану наших знань і не включає в себе припущення щодо будь-якої гарантії та / або відповідальності за кінцевий результат використання / застосування цього продукту / товару.  Таким чином, це не звільняє замовника / покупця від відповідальності за перевірку відповідності продукту / товару для конкретного використання та за призначенням, шляхом проведення профілактичних випробувань.

У разі порушення споживачами правил та рекомендацій щодо транспортування, зберігання та застосування, виробник та постачальник не можуть гарантувати якісних характеристик AdheBit® HA-573 відповідно до його призначення.