Адгезійна добавка AdheBit S-102

Адгезійна добавка AdheBit® S-102

TDS_ТЕХНІЧНИЙ ОПИС_AdheBit S-102_03-2020

AdheBit® S-102 підсилювач адгезії нового покоління, що забезпечує високе змочування / покривання бітумом поверхні кам’яного матеріалу (заповнювача), виняткову технологічність та економічність. Це органосиланова адгезійна добавка з унікальними властивостями, оскільки вона не класифікується як небезпечна для здоров’я людини та навколишнього середовища (екологічно «чиста»; біологічно розкладається), а також є ефективною навіть при дуже низькому дозуванні.

Країна виробник – Італія.


ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фізичний стан при 25 °С

: рідина

Колір

: темний

Запах

: незначний

В’язкість при 25 °С

: 30 мПа.с

Відносна щільність при 25 °С

: 900 кг/м3

Розчинність у воді

: не розчинний

Точка займання

: > 160 °С

Точка кипіння

: > 200 °С

Температура застигання

: недоступна


ЗАСТОСУВАННЯ ТА ДОЗУВАННЯ

Адгезійні добавки / підсилювачі адгезії використовуються в технологічному процесі виробництва / приготування бітумних емульсій, гарячих, теплих та холодних асфальтобетонних сумішей, з метою забезпечення адгезії / зчеплюваності бітуму з мінеральними матеріалами (заповнювачами). Адгезія «бітум-заповнювач» характеризується двома основними фазами:

  • здатність бітуму повністю покривати / змочувати заповнювач;
  • здатність бітуму зберігати міцний зв’язок із поверхнею мінерального матеріалу протягом строку служби асфальтобетонного покриття.

AdheBit® S-102 виробляється з використанням нанотехнологій.  Матеріали на нанорівні демонструють інші характеристики, ніж матеріали, що виготовлені на основі так званих сипучих макроскопічних частинок, нижня межа розміру яких становить близько 1 мкм.  Наночастинки містять в собі від декількох атомів до сотень атомів.  Це впливає на їхні характеристики.  Зокрема, вони по-різному реагують з іншими елементами.  Зменшуючи розмір частинки, збільшується кількість атомів, а також площа поверхні для взаємодії з іншими атомами або іонами інших речовин. 

Адгезійна добавка AdheBit® S-102 на основі органосилану є ефективнішою, ніж адгезійна добавка AdheBit® HA-573, що виготовлена на основі поліфосфорної кислоти.  Різниця в продуктивності (ефективності) є ще більш вираженою, в порівнянні з підсилювачами адгезії, що виготовлені на основі амінів.

Адгезійні добавки на основі амінів, є найпоширенішим класом, а також найдавнішою технологією, тому ACTIVA не виробляє підсилювачі адгезії на основі амінів.

Переваги AdheBit® S-102

  • забезпечує високий показник зчеплюваності, максимальне покривання / змочування бітумною плівкою мінерального матеріалу, а також ідеально стабільний зв’язок системи «бітум-заповнювач»;
  • має низький рівень дозування (0,05 % – 0,20 % від маси бітуму);
  • є стабільним в масі бітуму при високих температурах, з урахуванням тривалого зберігання (8 – 10 діб);
  • оптимально суміщається з бітумом, не змінюючи його реологічних властивостей;
  • знижує виробничі витрати, дозволяючи зменшити вміст бітуму в асфальтобетонній суміші. Ця дія називається «активною адгезією». Бітум навіть за наявності води і вологи повільно покриває кам’яні матеріали;
  • покращує укладальність асфальтобетонних сумішей, особливо за екстремальних погодних умов;
  • забезпечує високу водостійкість асфальтобетонів і підвищення опору дорожніх покриттів лущенню, утворенню вибоїн та викришувань на них;
  • антиоксидант: наявність спеціальних хімічних сполук, що уповільнюють природний процес окислення бітумного в’яжучого. Антиоксидантна дія зменшує явища, пов’язані з крихкістю та швидким старінням дорожнього покриття, що в свою чергу забезпечує підвищену довговічність.  

AdheBit® S-102 додають безпосередньо до змішувача асфальтобетонного заводу разом із бітумним в’яжучим (паралельно), на етапі виробництва асфальтобетонних сумішей, використовуючи при цьому автоматичну систему дозування. В якості альтернативи, його можна додавати безпосередньо до накопичувального резервуара для бітуму під час його завантаження (зливу). У випадку, якщо резервуар для зберігання бітуму не оснащено змішувачем, цю операцію потрібно проводити так, щоб добавка додавалась у той же час, що й бітум. Наприкінці операції зливу, необхідно переконатись в тому, що було додано належну кількість добавки до резервуара для зберігання. Використання автоматичної системи дозування є набагато вигіднішим технологічним процесом, так як дає змогу уникнути модифікації всього бітуму, що зберігається у резервуарі, а також дає більшу гнучкість виробничому процесу, дозволяючи при цьому варіювати дозування AdheBit®   S-102 залежно від типу асфальтобетонної суміші, що виготовляється, умов роботи тощо.

Відсоток дозування змінюється в залежності від природи заповнювача та вихідної якості бітуму, що використовується. Стандартне дозування може варіюватися в межах від 0,05 % до 0,20 % від маси бітуму. Це означає, що на кожні 1000 кг бітуму потрібно від 0,5 кг до 2,0 кг AdheBit® S-102.
ПАКУВАННЯ

AdheBit® S-102 постачається в бочках ємністю 0,2 м3 та / або пластикових резервуарах (IBC контейнер) ємністю 1,0 м3. Маса нетто однієї пакувальної одиниці становить 180 кг / 0,18 т та / або 900 кг / 0,9 т.  


ЗБЕРІГАННЯ

AdheBit® S-102 може зберігатися у закритій оригінальній упаковці протягом 24 місяців з дати його виготовлення. В залежності від температури зберігання, продукт може мати / набувати тістоподібну консистенцію, при цьому якість його залишається незмінною. 


БЕЗПЕКА

Для отримання додаткової інформації про класифікацію, заходи захисту та заходи в разі пожежі, зверніться до «Паспорту безпеки» на цей продукт, який надається за запитом.


ВАЖЛИВО

Інформація, надана в цьому описі, відповідає поточному стану наших знань і не включає в себе припущення щодо будь-якої гарантії та / або відповідальності за кінцевий результат використання / застосування цього продукту / товару.  Таким чином, це не звільняє замовника / покупця від відповідальності за перевірку відповідності продукту / товару для конкретного використання та за призначенням, шляхом проведення профілактичних випробувань.

У разі порушення споживачами правил та рекомендацій щодо транспортування, зберігання та застосування, виробник та постачальник не можуть гарантувати якісних характеристик AdheBit® S-102 відповідно до його призначення.