LowTherm 4 G

Енергозберігаюча добавка LowTherm® 4G

TDS_ТЕХНІЧНИЙ ОПИС_LowTherm 4G_03-2020

LowTherm® 4G енергозберігаюча добавка для приготування теплих асфальтобетонних  сумішей, що має унікальні характеристики, так як вона не класифікується як небезпечна для здоров’я людини або для довкілля, а її використання забезпечує незвичайну пластичну укладальність та високий показник зчеплення бітумних в’яжучих з поверхнею кам’яних матеріалів.

LowTherm® 4G виготовлено зі спеціальної поверхнево-активної речовини, використання якої дозволяє змінити поверхневий натяг бітуму, за рахунок чого досягається повне покриття мінеральної частини в’яжучим і разом із тим, поліпшується укладальність (зміна пластичності) асфальтобетонної суміші, навіть при низьких температурах навколишнього середовища.

Країна виробник – Італія.


ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фізичний стан при 25 °С : в’язка рідина
Колір : світло-жовтий
Запах : м’який специфічний
Рівень pH : 5 – 7
В’язкість при 25 °С : 750 – 800 мПа.с
Відносна щільність при 25 °С : 980 кг/м3
Розчинність у воді : не розчинний
Точка спалаху : >180 °С
Точка кипіння : >200 °С
Температура застигання : відомостей немає

ЗАСТОСУВАННЯ ТА ДОЗУВАННЯ

Технології влаштування нежорстких дорожніх одягів постійно розвиваються та вдосконалюються. Тенденція ринку полягає в розробці нових технологій та матеріалів, що дозволять влаштування асфальтобетонних покриттів у географічних районах, які характеризуються екстремальними кліматичними умовами, забезпечивши при цьому триваліші строки служби дорожніх покриттів, покращені експлуатаційні показники та стандарти безпеки.

Із сучасного погляду на дорожнє покриття, окрім забезпечення основного функціонального призначення та безпеки дорожнього руху, при їхньому влаштуванні повинні забезпечуватись й інші цілі, які можна підсумувати в зменшенні забруднення навколишнього середовища та заощадженні енергетичних ресурсів на приготуванні асфальтобетонних сумішей.

Традиційно, виробництво асфальтобетонних сумішей спирається на правило, консолідоване з плином часу, яке потребує нагрівання мінеральної частини при температурах понад 160 °С, як обов’язкове для одержання якісних сумішей.

В останні роки, у зв’язку із введенням на ринок нової технології “Warm Mix Asphalt” (теплі асфальтобетонні суміші), це правило почало відходити на другий план, так як вона дозволяє знизити температуру нагрівання мінеральної частини до температури, нижчої за 130 °С.

LowTherm® 4G має особливу хімічну структуру, яка характеризується дуже довгими молекулами, що складаються з «полярної голівки» та «неполярного хвоста». В момент поєднання LowTherm® 4G з бітумом, вона має тенденцію розміщуватись на поверхні бітуму з «полярною голівкою» молекули на контакті з повітрям.

У момент, коли бітум вступає в контакт з поверхнею мінеральної частини, молекули LowTherm® 4G поглинаються поверхнею мінеральної частини з їх «гідрофільною голівкою», тоді як «гідрофобний хвіст» закріплюється в бітумі. Наявність LowTherm® 4G змінює поверхневий натяг між бітумом і мінеральною частиною, зменшуючи кут контакту. Менший кут контакту сприяє високому зчепленню бітуму з поверхнею кам’яних матеріалів, забезпечуючи при цьому змочування бітумом дрібних часток заповнювача та полегшуючи потрапляння бітуму до мікроскопічних тріщин на поверхні мінеральної частини.

Усередині бітуму надлишкові молекули LowTherm® 4G збираються у «міцели», невеликі групи молекул, об’єднані один з одним своїми гідрофільними голівками. «Міцели» утворюються тоді, коли кількість LowTherm® 4G досягає певного відсотка, як правило, більше ніж 0,3 % від маси бітуму.

«Міцели» формуються в бітумі масою надлишкових молекул LowTherm® 4G. Краплі води можна знайти в центрі «міцел». Вони диспергуються у бітумній фазі асфальтобетонної суміші, а оскільки «міцели» мають дуже низьку в’язкість, вони сприяють підвищенню пластичності суміші; зменшення в’язкості асфальтобетонної суміші сприяє пластичній укладальності, особливо при низьких температурах. Зрозуміло, що чим вища доза LowTherm® 4G, тим більше «міцел» формується у бітумній фазі, і тим нижчою стає її в’язкість.

LowTherm® 4G використовується для виробництва будь-якого типу асфальтобетонних сумішей і сумісний як із звичайними бітумами, так і з модифікованими. Відмінною особливістю LowTherm® 4G є поліпшення працездатності готової асфальтобетонної суміші без зміни фізичних властивостей бітумного в’яжучого. Такі параметри як в’язкість, пенетрація і температура розм’якшеності бітуму, залишаються незмінними.

LowTherm® 4G додають безпосередньо до змішувача асфальтобетонного заводу разом із бітумним в’яжучим (паралельно) на етапі виробництва асфальтобетонних сумішей, використовуючи при цьому автоматичну систему дозування. В якості альтернативи, його можна додавати безпосередньо до резервуара для зберігання бітуму під час його завантаження (зливу). У випадку, якщо резервуар для зберігання бітуму не оснащено змішувачем, цю операцію потрібно проводити так, щоб добавка додавалась у той же час, що й бітум. Наприкінці операції зливу, необхідно переконатись в тому, що було додано належну кількість добавки до резервуара для зберігання. Використання автоматичної системи дозування є набагато вигіднішим технологічним процесом, так як дає змогу уникнути модифікації всього бітуму, що зберігається у резервуарі, а також дає більшу гнучкість виробничому процесу, дозволяючи при цьому варіювати дозування LowTherm® 4G залежно від типу асфальтобетонної суміші, що виготовляється, в тому числі при виробництві відновлених (регенерованих) сумішей (RAP).

Дозування LowTherm® 4G варіюється від 0,1 % до 0,4 % від маси бітуму. Це означає, що на кожні 1000 кг бітуму потрібно від 1 до 4 кг LowTherm® 4G

У разі використання низької дози (від 0,1 % до 0,2 % від маси бітуму) LowTherm® 4G діє як «підсилювач адгезії»: максимально сприяє покращенню зчеплення бітуму з поверхнею мінерального заповнювача.  

У разі використання вищих доз (від 0,2 % до 0,4 % від маси бітуму) LowTherm® 4G підвищує пластичну укладальність асфальтобетонних сумішей, що дозволяє знизити до 50 °С температуру їхнього приготування, укладання та ущільнення. У деяких випадках, може бути потреба у більшому дозуванні LowTherm® 4G, наприклад: бітум модифікований високим вмістом полімеру, високий відсоток RAP тощо.

LowTherm® 4G дозволяє використовувати температури приготування та змішування від 120 °С до 140 °С, в залежності від типу асфальтобетонної суміші. Рекомендовано:

  • нагріти мінеральну частину при температурі на 30 – 50 °С нижче, ніж температура, що використовується при виготовленні гарячих асфальтобетонних сумішей;
  • використовувати бітум, нагрітий при тій же температурі, що використовується при виготовленні гарячих асфальтобетонних сумішей;
  • ущільнення асфальтобетонних сумішей може бути здійснене в температурному інтервалі 90 °C – 110 °C.

Таким чином, LowTherm® 4G сприяє:

  • відмінному зчепленню бітуму з поверхнею кам’яного матеріалу;
  • збільшенню часового проміжку на транспортування, укладання та ущільнення асфальтобетонних сумішей;
  • зниженню температури виробництва сумішей на 30 °С – 50 °С, у порівнянні із традиційними технологіями;
  • підвищенню працездатності асфальтобетонних сумішей при низьких температурах навколишнього середовища;
  • підвищенню працездатності асфальтобетонних сумішей, що містять RAP (повторне використання зфрезерованого асфальтобетону);
  • зберіганню технологічного часу змішування сумішей, залишаючи постійну продуктивну потужність асфальтобетонного заводу;
  • зниженню виробничих витрат та скорочення викидів парникових газів тощо.

LowTherm® 4G дозволяє виготовлення, транспортування, укладання та ущільнення асфальтобетонних сумішей при температурах значно нижчих, ніж ті, які традиційно використовуються. Це зводить до мінімуму випари і викиди специфічних запахів, тому працівники, які беруть участь на всіх стадіях виробничого процесу, мають більш здорове робоче середовище. Як правило, зниження температури приготування асфальтобетонних сумішей на 12 °C прирівнюється до 50 % зменшення випарів.


ПАКУВАННЯ

LowTherm® 4G постачається в бочках ємністю 0,2 м3 та / або пластикових резервуарах (IBC контейнер) ємністю 1,0 м3Маса нетто однієї пакувальної одиниці становить 210 кг / 0,21 т та / або 1000 кг / 1 т.


ЗБЕРІГАННЯ

LowTherm® 4G може зберігатися у закритій оригінальній упаковці протягом 24 місяців з дати його виготовлення. В залежності від температури зберігання, продукт може мати / набувати тістоподібну консистенцію, при цьому якість його залишається незмінною.


БЕЗПЕКА

LowTherm® 4G є безпечним матеріалом. Для отримання додаткової інформації про класифікацію, заходи захисту та заходи в разі пожежі, зверніться до «Паспорту безпеки» на цей продукт, який надається за запитом.


ВАЖЛИВО

Інформація, надана в цьому описі, відповідає поточному стану наших знань і не включає в себе припущення щодо будь-якої гарантії та / або відповідальності за кінцевий результат використання / застосування цього продукту / товару. Таким чином, це не звільняє замовника / покупця від відповідальності за перевірку відповідності продукту / товару для конкретного використання та за призначенням, шляхом проведення профілактичних випробувань.

У разі порушення споживачами правил та рекомендацій щодо транспортування, зберігання та застосування, виробник та постачальник не можуть гарантувати якісних характеристик LowTherm® 4G відповідно до його призначення.