Емульгатор для бітумних емульсій ProActive® Q-2830

Емульгатор ProActive® Q-2830
для повільнорозпадних та суперстабільних
бітумних емульсій катіонного типу


TDS_ТЕХНІЧНИЙ ОПИС_ProActive Q-2830_02-2021

ProActive® Q-2830 – рідка поверхнево-активна речовина, що виготовлена на основі водного розчину четвертинної амонієвої солі для виробництва повільнорозпадних та суперстабільних бітумних емульсій катіонного типу, які використовуються при влаштуванні та ремонті конструктивних шарів дорожнього одягу, з використанням бітумно-емульсійних технологій.

Емульгатор ProActive® Q-2830 не класифікується як небезпечний для здоров’я людини та навколишнього середовища.

Країна виробник – Італія.


ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фізичний стан при 25 °С : рідина
Колір : безбарвний
Запах : характерний
Відносна щільність при 25 °С : 970 кг/м3
Загальне значення амінів : 100 – 120 мг КОН/г
В’язкість при 25 °С : 80 – 100 мПа.с
Рівень pH : 6,0 – 8,0
Розчинність у воді : розчинний
Точка займання : > 125 °С
Точка кипіння : ≥ 100 °С
Температура застигання : < 5 °С

ЗАСТОСУВАННЯ ТА ДОЗУВАННЯ

Емульсія – дисперсна система з рідким дисперсійним середовищем та рідкою дисперсною фазою, що складається з двох взаємно нерозчинних рідин, одна з яких рівномірно розподілена в другій у вигляді найдрібніших крапель. Емульсії бітуму схожі на «масло у воді», де суцільною фазою є вода, а диспергованою фазою – бітум.

Спостережувані в мікроскопі бітумні емульсії, виглядають як частинки сферичної форми зі змінним діаметром від 0,1 мкм до 10 мкм.  Бітумні емульсії, в залежності від виду та марки, можуть містити від 38 % до 71 % бітуму, і є в’язкою однорідною рідиною темно-коричневого кольору. 

Бітум і вода можуть утворювати емульсію при енергійному змішуванні, але відразу після припинення процесу перемішування, вони розділяються на окремі фази.  Для отримання стійкої до розпаду бітумної емульсії, необхідний третій компонент – емульгатор, який запобігає або затримує поділ двох фаз.

Емульгатори складаються з молекул, що мають одночасно ліпофільну та гідрофільну частини.  На контакті «бітум / вода» емульгатор орієнтується з гідрофільною частиною у водній фазі та з ліпофільною частиною у бітумній фазі.

Завдання емульгатора:

 • зменшити поверхневий натяг на контакті «бітум / вода»;
 • полегшити диспергування бітуму у воді, сприяючи утворенню дрібних частинок;
 • не допускати повторного об’єднання частинок бітуму, створюючи електромагнітне поле навколо кожної окремої частинки бітуму.

Основа класифікації бітумних емульсій базується на таких параметрах, як:

 • Хімічна природа: кислотна (катіонна), основна (аніонна), неіонна.

Іонний характер бітумної емульсії залежить від поверхневого електричного заряду диспергованих частинок бітуму. Сам електричний заряд залежить від хімічної природи емульгатора, що використовується для виробництва бітумної емульсії та її стабільності в часі.

 • Індекс розпаду: швидкий, середній, повільний та «суперстабільний».

Індекс розпаду встановлюється / визначається за кількістю еталонного мінерального наповнювача, що призводить до повного розпаду (коагуляції) одиниці маси катіонної емульсії.

 • Вміст бітуму: від 38 % до 71 %.

В залежності від вмісту бітуму, встановлюється марка бітумної емульсії, а також її відношення до того чи іншого виду робіт, при якому / яких її / їх можна буде застосувати.

Вид і марка бітумної емульсії впливають на вибір того чи іншого емульгатора (хімічна природа тощо), а також на необхідну кількість його дозування. Як правило, індекс розпаду бітумної емульсії, прямопропорційно залежить від кількості (%) дозування емульгатора. Стійкість при зберіганні (седиментація), має майже аналогічну залежність. 

Основні характеристики бітумних емульсій встановлюються за такими параметрами, як:

 • «ПОРУШЕННЯ ПОВЕДІНКИ»

«Розпад» бітумної емульсії – термін, що використовується для позначення / встановлення  моменту, в який   вода   відокремлюється   від   бітуму.  Європейська база стандартів, розрізняє три різні методи визначення «поведінки» на розпад (розрив) та клас продуктивності: індекс розпаду (розриву) (EN-13075-1); час перемішування «тонких розмірів» (EN-13075-2); стабільність змішування з цементом (EN-12848).

Для швидко-, середньо- та повільнорозпадних бітумних емульсій (класи 2, 3, 4 і 5) використовується стандарт EN-13075-1.  Для повільнорозпадних і надмірно стійких / «суперстабільних» бітумних емульсій (клас 6, 7, 8, 9 і 10) використовуються стандарти EN-13075-2 та / або EN 12848.

 • СТАБІЛЬНІСТЬ ПРИ ЗБЕРІГАННІ

Бітумна емульсія – це нестабільна система, всередині якої краплі бітуму перебувають у постійному русі та піддаються постійним і бурхливим зіткненням, оскільки мають однаковий позитивний електростатичний заряд, який, як правило, відкидає їх.  Під час такого роду ударів / зіткнень, є велика ймовірність, що крапельки можуть «флокулювати» між собою, збільшуватись у розмірах, утворюючи при цьому більші краплі, які осідають набагато швидше, порівняно з краплями менших розмірів.  Бітумна емульсія характеризується хорошою стійкістю / стабільністю до зберігання, якщо після 7-ми денного терміну зберігання, в її масі не утворюються «краплі» розміром більше 0,5 мм (EN 12847).

Для визначення стабільності при зберіганні, відому масу бітумної емульсії після 7-ми денного терміну зберігання фільтрують через сито розміром 0,5 мм.  Стабільність при зберіганні, визначається як кількість в’яжучого, яке утримує сито (EN 12847).

 • В’ЯЗКІСТЬ

В’язкість – властивість рідини протистояти потоку або зміні форми.  Емульсія з високим значенням в’язкості, має велику текучість.  В’язкість – це час витікання заданої кількості емульсії через заданий отвір при заданій температурі.  Важливо знати в’язкість при робочій температурі, коли необхідно забезпечити, наприклад, відмінне покриття агрегатів / заповнювачів та / або ефективність самого технологічного процесу, що здійснюється.

ProActive® Q-2830 застосовується для приготування повільнорозпадних катіонних бітумних емульсій, призначених для наступних цілей:

 • влаштування тонкошарових покриттів із литих емульсійно-мінеральних та холодних асфальтобетонних сумішей;
 • влаштування шарів дорожнього одягу методом холодного ресайклінгу;
 • приготування щільних емульсійно-мінеральних та холодних асфальтобетонних сумішей;
 • укріплення ґрунтів верхньої частини земляного полотна;
 • стабілізація ґрунтів основи дорожнього одягу методом холодного ресайклінгу.

ProActive® Q-2830

 • має низький рівень дозування;
 • є простим у використанні;
 • розчинний у воді;
 • сумісний з бітумами модифікованими полімерами;
 • сумісний із SBR латексами;
 • забезпечує бітумним емульсіям відмінну в’язкість та стійкість / стабільність до зберігання;
 • забезпечує високий показник зчеплення кінцевих бітумних емульсій з кам’яними матеріалами;
 • бітумні емульсії сумісні як з органічними, так і з неорганічними загусниками;
 • рецепти / формули є економічно ефективними / вигідними.

ProActive® Q-2830 необхідно розчиняти в теплій воді при температурі 40 °C, після чого потрібно додати соляну кислоту, довівши рН кінцевого розчину до значення близько  2 – 5. Додавання соляної кислоти не завжди потрібно для отримання бітумної емульсії з даним емульгатором. ProActive® Q-2830 також може бути використаний для виробництва емульсій, модифікованих еластомерами у водній фазі (SBR латекси) або з використанням бітумів модифікованих полімерами. 

ProActive® Q-2830 використовується в багатьох країнах світу. Він зарекомендував себе як матеріал, що працює з усіма типами бітумів у будь-яких кліматичних умовах, з дотриманням відповідних бітумно-емульсійних технологій.

Дозування ProActive® Q-2830 змінюється в залежності від марки бітумної емульсії, що виробляється, а також її прогнозованого індексу розпаду та стабільності. Дозування варіюється в межах від 0,8 % до 1,2 % від кінцевої маси бітумної емульсії. 

ПРИКЛАД  ЗАСТОСУВАННЯ

Повільнорозпадна / «Суперстабільна» бітумна емульсія для «RapRecycling»

Бітум 50/70

: 60 % за масою

 

 

ProActive® Q-2830

: 1,2 % за масою

 

 

HCl (соляна кислота)

: 0,2 % за масою (pH розчину = 3,0 – 5,0)

Вода

: до 100 % за масою (різниця)

 

Властивості бітумної емульсії

Характеристики

Методи

Вимоги

Значення

Індекс розпаду

EN 13075-1

> 170

200

Тест на змішування з цементом

EN 12848

< 2 г

0,2 г


ПАКУВАННЯ

ProActive® Q-2830 постачається в пластикових резервуарах (IBC контейнер) ємністю 1,0 м3. Маса нетто однієї пакувальної одиниці становить 950 кг / 0,95 т.


ЗБЕРІГАННЯ

ProActive® Q-2830 може зберігатися у закритій оригінальній упаковці протягом 24 місяців з дати його виготовлення. Враховуючи те, що емульгатор виготовлено на водній основі, температура його зберігання повинна становити не менше +1 °С.


БЕЗПЕКА

Для отримання додаткової інформації про класифікацію, заходи захисту та заходи в разі пожежі, зверніться до «Паспорту безпеки» на цей продукт, який надається за запитом.


ВАЖЛИВО

Дозування ProActive® Q-2830 залежить від марки бітуму та типу емульсії, яку потрібно отримати. Точну формулу / рецептуру можна визначити за допомогою лабораторної оцінки.  

Інформація, надана в цьому описі, відповідає поточному стану наших знань і не включає в себе припущення щодо будь-якої гарантії та / або відповідальності за кінцевий результат використання / застосування цього продукту / товару.  Таким чином, це не звільняє замовника / покупця від відповідальності за перевірку відповідності продукту / товару для конкретного використання та за призначенням, шляхом проведення профілактичних випробувань.

У разі порушення споживачами правил та рекомендацій щодо транспортування, зберігання та застосування, виробник та постачальник не можуть гарантувати якісних характеристик ProActive® Q-2830 відповідно до його призначення.